Sociale

 

Fotograf o Filmare  

Utvecklingshemmade

Menu

Jag har rest runt om i världen och mött utväcklingshemmade i olika länder.

Här är några av dem

En Svensk flicka

En Engelsk man

Från ett barnhem i Estland